JAK PŮSOBÍ ŽIVLY V NAŠEM ŽIVOTĚ - země - voda - oheň - vzduch

Praktický seminář zaměřený na teoretické i praktické seznámení účastníků s poznáním a aktivitami, které vedou děti k osvojování si poznatků a dovedností v oblasti 4 živlů,
v propojení péče o tělesné a duševní zdraví.

Vzdělávací cíl
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře, jak působí 4 živly v přírodě a v lidském těle.
Každý živel má svoje formy, kvality a působení. Jejich hlubší poznání nám umožňuje pochopení jednoty a harmonie v našem okolí a v našem životě.
S tímto poznáním víme, že svým přičiněním můžeme ovlivňovat své fyzické zdraví a svou psychickou vyrovnanost a pohodu.
Jako dospělí jedinci můžeme děti inspirovat a být jim dobrými průvodci v budování jejich dobré imunity a celkového zdraví. Pomáháme dětem přirozeným způsobem založit pevné základy k jejich zdravému a šťastnému životu.

Obsah teoretické části:
– životní hodnoty – proč je důležité vědomí si svých hodnot
– 4 živly v okolním světě – v přírodě
– 4 živly v našem těle
– formy, kvality a vlastnosti živlů
– souvislosti

Obsah praktické části:
– prožitkové hry a aktivity – pozornost věnujeme každému živlu zvlášť
– 4 živly tvoří celek
– pohybové, taneční a výtvarné aktivity
– inspirativní hry, které můžeme lehce zařadit do každého dne
– tvořivost a spolupráce
– podpora zdravého životního stylu
– uvolnění a relaxace s relaxační hudbou – duševní pohoda
– diskuse

Co vás v semináři čeká:
– další pohled na 4 živly v přírodě a v těle
– porozumění rozdílů a souvislostí 4 živlů
– podrobnější náhled na každý živel zvlášť
– prožitkové pohybové, taneční a výtvarné hry
– meditace – relaxace – prožívání svého vnitřního prostoru

Co vám seminář přinese:
– nové poznatky
– hlubší vhled a porozumění principů působení 4 živlů
– souvislosti
– inspirativní hry aktivity
– vzájemné sdílení a inspirace účastníků semináře

V čem vám seminář pomůže:
– přesně se zorientujete, jaké formy, kvality a vlastnosti mají 4 živly
– nabudete jistotu a lehkost v inspirování dětí v poznávání a prozkoumávání vnějšího a vnitřního světa
– dostanete inspiraci, jak aktivity podporující tělesné i duševní zdraví, zařadit do každodenního života
– novým poznáním začnete rozvíjet svoji všímavost
– rozšíříte si svůj repertoár her a aktivit pro svůj osobní život a profesní praxi

0
    0
    Košík
    košík je prázdný :-(Vrátit se do obchodu